• En tverrsnittstudie for å undersøke barns matvalg under et gratis skolemåltid 

   Torgersen, Maren Gåsvær; Wernersen, Marie (Master thesis, 2023)
   Formål og problemstilling: En gradvis innføring av et gratis skolemåltid i Norge er blitt et politisk uttalt mål etter at 'Hurdalsplattformen' ble publisert i 2021. Flere nasjonale undersøkelser viser at kostholdet til den ...
  • Evaluering av gratis skolemåltid på 1. – 4. trinn på en skole i Haugesund 

   Bjørndal, Bodil; Aadland, Eli Kristin; Wergedahl, Hege; Vågnes, Maria O. B.; Torgersen, Maren; Wernersen, Marie; Vildmyren, Iselin T. (HVL-Rapport; 7/2023, Research report, 2023)
   Denne prosjektevalueringen har sett på elever, foresatte og ansatte sine erfaringer med en gratis skolematordning ved Austrheim skole i Haugesund kommune. I et toårig pilotprosjekt fikk elever fra 1. til 4. trinn et heldags ...