• Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

      Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
      I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...