• Fra Stemme til Streng 

      Vinje, Erik (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven handler om det kunstneriske utviklingsarbeidet «Fra stemme til streng» og er en utforsking av det indiske rytmespråket konnakol. Arbeidet består av at forfatter studerte konnakol i en periode på ett ...