• Tett bebyggelse, tomme uterom - en studie av felles uteareal fra beboerperspektivet 

   Vindenes, Mathilde; Ødegård, Silje Beate (Master thesis, 2021)
   Press på arealer som følge av fortetting og høy utnyttelse har skapt utfordringer for de felles utearealene i nye boligprosjekter. Felles utearealer er en viktig del av menneskers helse og velvære, og kan bidra til å fremme ...
  • Urbane barn: En casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen 

   Reksten, Connie; Nyheim, Ingerd Lene; Vindenes, Mathilde; Lyng, Ane Margrethe; Ødegård, Silje Beate; Ahmer, Carolyn (HVL-Rapport;1/2022, Report, 2022)
   Prosjektet Urbane barn er en videreføring av kunnskapsgrunnlaget i forprosjektet Boliger for alle ved Høgskulen på Vestlandet. Det er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet. Forskningsprosjektet ...