• Vitenskapelig publisering ved HVL 2019 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL - Rapport;4/2020, Report, 2020-05)
   HVL rapporterte inn 848 vitenskapelige publikasjoner, og oppnådde 725 poeng i 2019. Det var en økning fra 2018 på 20 % i både publikasjoner (144) og poeng (122,5). Det er en større endring enn vi har hatt de siste årene. ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2020 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL-Rapport;11/2021, Report, 2021-05)
   HVL rapporterte i 2020 inn 902 vitenskapelige publikasjoner, som gav 795,4 poeng. Det var en økning på 6% i antall publikasjoner (54) og 10 % i poeng (70,4). Det er en mindre økning enn fra 2018 til 2019, men noe større ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2021 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL-rapport;2022/3, Report, 2022)
   HVL rapporterte i 2021 inn 1060 vitenskapelige publikasjoner, som gav 896,6 poeng. Det var en økning på 18 % i antall publikasjoner (158 stykker) og 13% i poeng (101,2) sammenlignet med året før. Økningen er større enn den ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2022 

   Vik-Haugen, Lise; Beglerovic, Malik; Skagen, Therese Skarås (HVL-Rapport;2023/3, Report, 2023)
   Høgskulen på Vestlandet ble etablert 1. januar 2017. Tall fra 2018-2022 viser at HVL har hatt en jevn økning i vitenskapelig publisering i løpet av disse årene. HVL rapporterte inn 1030 publikasjoner i 2022. Dette er ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2023 

   Vik-Haugen, Lise; Teigen, Toralf Moan; Rongved, Vidar (HVL-Rapport;2024/4, Report, 2024)
   HVL rapporterte i 2023 inn 973 vitenskapelige publikasjoner. Disse gav til sammen 804,2 poeng. Dette er en nedgang sammenlignet med 2022 på 6% i antall publikasjoner (-57 stk.) og på 14% i poeng (-132,35 poeng). For sektoren ...
  • Å skrive bachelor- eller masteroppgave : høgskolestudenters opplevelse av arbeidet med oppgaveskriving, informasjonssøking og høgskolebibliotekets bidrag i denne prosessen 

   Vik-Haugen, Lise (Master thesis, 2013)
   Lang erfaring med undervisningsarbeid i høgskolebibliotek har gitt meg en interesse for hva bibliotekene oppnår med sitt undervisningsarbeid samt en interesse for den enkelte studenten og hans opplevelse av oppgaveskriving ...