• Fagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføring 

   Vee, Tove Sandvoll; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Det er ifølgje stortingsmeldinga om kultur for kvalitet i høgare utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) ei forventning om at institusjonane i høgare utdanning får på plass system for kollegarettleiing og fagfellevurdert ...
  • Skriving som læringsarena i sjukepleiefaget 

   Vee, Tove Sandvoll (Peer reviewed; Journal article, 2008)
   Artikkelen tek opp korleis ei gruppe tredje års sjukepleiarstudentar erfarte skriving som læringsstrategi. Det har vorte ein auke i skriving som læringsstrategi etter innføring av Kvalitetsreforma i høgare utdanning i ...