• Fysisk aktiv læring i matematikkundervisning 

      Valsvik, Kristoffer (Master thesis, 2020)
      Tidlegare forsking som viser at fysisk aktivitet har positive innverknader på barn si helse og læring, har medført eit auka fokus på å integrere fysisk aktivitet i skulen. Skulen disponerer seg som ein stad der det ligg ...