• Kva med borna? 

      Valdersnes, Andreas (Bachelor thesis, 2010)
      I denne oppgåva vil eg fokusere på born av psykisk sjuke foreldre og korleis sjukepleiarar kan ivareta desse borna på ein best mogleg måte. Eg kom fram til følgjande problemstilling; ”Korleis kan sjukepleiarar ivareta ...