• MRSA – Isolasjon: Pasientens psykososiale behov 

      Uv, Marianne Forbregd (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven vil jeg formidle viktigheten av å se det psykososiale behovet i somatisk sykepleie. Jeg vil prøve å svare på hvordan en sykepleier kan ivareta de psykososiale behovene hos isolerte pasienter med MRSA. ...