• Rollebytte, samarbeid, kunnskaps- og fagutvikling 

      Gilja, Margareth; Tveit, Hilde Kristin; Kada, Sudaran; Høgstad, Lene; Komma, May-Britt; Sveen, Magnus Rise; Haugen, Peer Julius; Hystad, Rune; Brandt-Rasmussen, Elisabeth (Report, 2009-02-12)
      Denne rapporten baserer seg på et gjennomført samarbeidsprosjekt mellom Radiologisk avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Institutt for radiografi ved Høgskolen i Bergen (HiB). Prosjektet fikk tildelt Utviklingsmidler ...