• ULYKKEN VED TURØYNA 

      Hals, Iselin; Tveit, Anne Katrine (Bachelor thesis, 2017)
      Denne hovedoppgaven er det avsluttende leddet av en treårig utdannelse som KHMS-ingeniør utdanning, ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Oppgaven har en problemstilling som lyder; «Hvordan fungerte kommunikasjon, ...