• Hva nå? Livet etter infarktet. 

      Toon, Linda Elizabeth (Bachelor thesis, 2012-04-16)
      Bakgrunn for valg av tema: Årlig utskriver omtrent 15 000 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt. Flere kilder påpeker at pasienters informasjonsbehov ikke blir godt nok dekket mens de er innlagt, og at dette får ...