• Hvorfor skjer det så mange ulykker med pendelferger? 

      Opheim, Hildegunn; Thorsen, Kent-Henning Gismervik (Bachelor thesis, 2008)
      Temaet for denne oppgaven er hvorfor det skjer så mange ulykker med pendelferger. Det skulle fokuseres på årsaker knyttet til det tekniske systemet. Sjøfartsdirektoratet ønsket at hovedfokuset i rapporten skulle være på ...