• Observasjonsskjema for måling av ISBAR 

   Tangvik, Linda Skaug; Kinn-Mikalsen, Mats; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Bakgrunn: Oppsummert forskning rapporterer mangelfulle rutiner ved intrahospitale overflyttinger. Den muntlige overleveringen av pasientinformasjon mellom avdelinger beskrives som ustrukturert og varierende, og det etterlyses ...
  • Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool» 

   Kinn-Mikalsen, Mats; Tangvik, Linda Skaug; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Overlevering av pasientansvar innebærer en risiko for at betydningsfull informasjon ikke blir videreført til neste ledd, noe som kan svekke pasientsikkerheten. Verdens helseorganisasjon anbefaler kommunikasjonsverktøyet ...
  • Sykepleieres erfaringer før og etter implementering av ISBAR – en kartleggingsstudie 

   Tangvik, Linda Skaug; Kinn-Mikalsen, Mats; Johnsgaard, Tone; Reime, Marit Hegg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Kommunikasjonssvikt er en av hovedårsakene til uønskede hendelser i helsetjenesten. Spesielt er overlevering av pasientansvar en sårbar situasjon dersom betydningsfull informasjon ikke blir overført. Verdens ...