• Berøring som terapeutisk «dans» - En kvalitativ studie av pasienters erfaring med psykomotorisk fysioterapi 

   Soleng, Eskil Nergård; Sviland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Bakgrunn: Til tross for at berøring er en stor del av fysioterapipraksis, har berøring som fenomen blitt forholdsmessig lite utforsket i forskningsfeltet. Studien utforsker pasienters opplevelse av berøring i norsk ...
  • «Bruk intuisjonen og fantasien» – ein analyse av kropps- og kunnskapssynet i Aadel Bülow-Hansen si fagutøving og norsk psykomotorisk fysioterapi 

   Teigen, Ingvild; Ekeli, Britt-Vigdis; Sviland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) har blitt kritisert for manglande vitskapeleg dokumentasjon. Kritikken kan sjåast på bakgrunn av det evidensbaserte kunnskapsparadigmet. Grunnleggjar av fagtradisjonen, Aadel ...
  • “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society 

   Ellingsen, Sidsel; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Flinterud, Stine Irene; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Sviland, Randi; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The number of people who survive critical illness is increasing. In parallel, a growing body of literature reveals a broad range of side-effects following intensive care treatment. Today, more attention is needed to improve ...
  • The hamster wheel: a case study on embodied narrative identity and overcoming severe obesity 

   Natvik, Eli; Råheim, Målfrid; Sviland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Based in narrative phenomenology, this article describes an example of how lived time, self and bodily engagement with the social world intertwine, and how our sense of self develops. We explore this through the life story ...
  • Løgstrup’s thinking: a contribution to ethics in physiotherapy 

   Sviland, Randi; Martinsen, Kari Marie; Nicholls, David A. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Ethics is ever-present in all aspects of human interaction and, in any physiotherapy situation there is an inherent claim to act and care for the patient in the best possible way. The physiotherapy profession is provided ...
  • Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? 

   Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   User involvement is important in democratization of health care and is assumed to contribute to better and more relevant research. Despite increased requirements for user involvement in research, more studies are still ...
  • Vold og traumatisk stress i utdanningene 

   Førde, Siv; Alsaker, Kjersti; Hilde-Margit, Løseth; Kvinge, Lars Malvin Røsseland; Sviland, Randi; Johansen, Venke A.; Ubbe, Marit (Research report, 2018)
   Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal utdanne profesjonsutøvere som har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer, inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske ...