• .… å motivere til mestring 

      Svåsand, Toril; Samland, Bjørn (Bachelor thesis, 2008)
      Denne oppgaven tar opp utfordringer vi som sykepleiere står overfor i forhold til å motivere personer som enten står i fare for å utvikle diabetes-2, eller nylig har fått diagnosen, og har behov for å endre livsstil. Vi ...