• Et sørgende hjerte 

      Steinhaug, Jeanette Sandnes (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn for valg av tema Hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom og rammer omkring 15 000 personer i Norge hvert år. I min praksis i sykepleierutdanningen har jeg møtt pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt og observert ...