• Vurdering av et sikringssystem i boliger for eldre / pleietrengende 

      Staveland, Kjetil (Bachelor thesis, 2005)
      Brannsikkerheten for personer med pleie- og omsorgsbehov i Norge er ikke tilfredsstillende, som følge av mer boligbaserte pleie- og omsorgstjenester uten større oppfølging i brannvernlovgivningen enn tidligere. Særlig eldre ...