• Sykepleiers møte med pasient med rusmiddelavhengighet 

      Stangeland, Inger Marie (Bachelor thesis, 2012-05-25)
      Tittel: Sykepleiers møte med rusmiddelavhengige Bakgrunn for valg av tema: Rusmiddelavhengige vil ofte være representert ved somatiske sykehusavdelinger. Erfaring fra klinisk praksis viser at disse ikke alltid blir møtt ...