• Vurdering for å betre; Demens og ernæring i heimesjukepleien 

      Smines, Marita (Bachelor thesis, 2018)
      Tittel: Vurdering for å betre; Demens og ernæring i heimesjukepleien. Bakgrunn for val av tema: I møte med ulike personar med demens sjukdom i heimesjukepleien, på tilsyn for å minna på måltid, var det sjeldan eg såg ...