• Seks dager i et glassblåserverksted 

      Skuggen, Cornelia Roiha (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er et utviklingsprosjekt der målet er å undersøke hvordan et undervisningsopplegg knyttet til omforming av tomgods kan brukes i undervisning for bærekraftig utvikling i folkehøgskolen. Problemstillingen ...