• Eleven først, så studenten 

   Fretland, Jan Olav; Henjum, Jon; Skjær, Knut Atle (HSF Notat, Book, 2006)
   Målet med prosjektet er å skapa auka kompetanse og forståing mellom ulike partar i praksissituasjonar i grunnskulen. Den didaktiske hovudideen var at høgskulelærarar i norsk og matematikk sjølve arbeidde direkte mot elevar ...
  • Under stadig utvikling.... : rapport om Undersøking av digitale læremiddel på begge målformer 

   Skjær, Knut Atle; Eiksund, Hjalmar; Fretland, Jan Olav; Holen, Guri; Netteland, Grete (HSF Rapport, Book, 2008)
   Undersøkinga har teke utgangspunkt i prinsippet i opplæringslova om læremiddel til same tid og same pris på både nynorsk og bokmål, og ut frå det sett på situasjonen for digitale læremiddel i grunnskule og vidaregåande skule. ...