• Samhandling med det kreftsyke barnet 

      Skavhellen, Inga Elise (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Leukemi er den vanligste kreftformen hos barn. Rundt 80% overlever i dag med optimal behandling. Sykdom og sykehusinnleggende fører til usikkerhet, ubehag og stress hos barn. Hensikt: Hensikten med litteraturstudiet ...