• Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting ? 

   Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie; Eide, Gro Merete; Møen, Inger-Lisa; Hernes, Leif; Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger; Espedal, Benny; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Ødegaard, Elin Eriksen; Skauge, Tom; Kvitastein, Olav A (Report, 2015)
  • Den tenkende soldat? Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon. 

   Skauge, Tom (Peer reviewed; Doctoral thesis, 2002-03)
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Paradigmeskift i Business Administration? 

   Skauge, Tom (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Har norsk økonomiutdanning fått et paradigmeskift med nye fag for etikk, samfunnsansvar og bærekraft? Faglig innovasjon for bærekraftsmål ved 15 institusjoner for økonomi og administrasjon i Norge kan tyde på det. Universitets- ...
  • Frafall i videregående skole 

   Danielsen, Anne Grete; Gjelstad, Lars; Høstaker, Roar; Skauge, Tom (Bergens Tidenede, Chronicle, 2009-08-14)
   I disse dager starter titusener av ungdommer skoleåret i videregående. Skal en tro statistikken fra tidligere år vil nærmere tretti prosent av dem ikke nå verken yrkeskompetanse eller allmenn studiekompetanse innen fem år
  • Frå førskulelærar til barnehagelærar : Den nye barnehagelærarutdanninga, mulighet og utfordringar 

   Sataøen, Svein Ole; Trippestad, Tom Are; Økland, Magli Sofie; Skauge, Tom; Kvitastein, Olav; Jasfari, Jonas (Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga til Kunnskapsdepartementet, Book, 2014-09-10)
   Denne rapporten er den første i det som skal vere årlege rapportar frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning. Arbeidsperioden for følgjearbeidet er 2013-2017. Dei første studentane vart tekne opp til den nye ...