• Handskrift og digital skriving i eit lærarperspektiv 

      Skard, Johanne Tytingvåg (Master thesis, 2022)
      Den digitale utviklinga i samfunnet har gjort at skriveopplæringa har blitt eit tema å diskutere i forhold til kva skriveverktøy ein skal bruke i skulen. I læreplanen står det at ein skal kunne skrive både for hand og på ...