• Barn si medverknad i måltidet i barnehagen 

      Tollaksvik, Aina; Sjursen, Anette (Bachelor thesis, 2016-05-13)
      I vårt forskingsarbeid ønsket vi å sjå nærmare på barn si medverknad. Vi kom seinare fram til at vi ville fokusera på korleis dei vaksne lar barn i 3-5 års alderen medverka i måltidssituasjonen. Vår problemstilling blei ...