• Formidling av økosystemtjenester på et vitensenter: hvorfor og hvordan? 

      Kristoffersen, Sofie Elisabeth Hauan; Sjåstad, Astrid Olea (Bachelor thesis, 2020)
      Økosystemtjenester er prosessene vi benytter for å dekke alle våre behov. Vi er avhengige av velfungerende økosystemer for å opprettholde disse prosessene. Trusler mot økosystemene våre er blant annet reduksjon av biologisk ...