• Paradise lost — transformation of the gully landscape in South-East Norway 

   Hamre, Liv Norunn; Rydgren, Knut; Incerti, Christian; Hjorth-Johansen, Ingrid; Simonsen, Kia Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In the last 50–60 years, agricultural intensification and later urban development have threatened the rare and valuable gully landscape formed on marine clay. We studied landscape changes in eastern Akershus county in ...
  • Ravinelandskapet i Fet og Sørum kommune: Endringer i utbredelse 

   Dang, Hai Vi; Simonsen, Kia Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Ravinedaler i marin leire er en særpreget og viktig landskapstype som er på vei til å forsvinne på grunn av menneskelig ødeleggelse og fragmentering. De har en stor økologisk og biologisk verdi lokalt og stor bevaringsverdi ...