• De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering 

   Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål (Journal article, 2020)
   Artikkelen tar utgangspunkt i fagene kroppsøving, kunst- og håndverk, mat og helse og musikk i skole og lærerutdanning. Faggruppen benevnes ofte som praktiske og estetiske fag. Vi undersøker hvordan konseptualisering av ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2019 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL - Rapport;4/2020, Report, 2020-05)
   HVL rapporterte inn 848 vitenskapelige publikasjoner, og oppnådde 725 poeng i 2019. Det var en økning fra 2018 på 20 % i både publikasjoner (144) og poeng (122,5). Det er en større endring enn vi har hatt de siste årene. ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2020 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL-Rapport;11/2021, Report, 2021-05)
   HVL rapporterte i 2020 inn 902 vitenskapelige publikasjoner, som gav 795,4 poeng. Det var en økning på 6% i antall publikasjoner (54) og 10 % i poeng (70,4). Det er en mindre økning enn fra 2018 til 2019, men noe større ...
  • Vitenskapelig publisering ved HVL 2021 

   Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL-rapport;2022/3, Report, 2022)
   HVL rapporterte i 2021 inn 1060 vitenskapelige publikasjoner, som gav 896,6 poeng. Det var en økning på 18 % i antall publikasjoner (158 stykker) og 13% i poeng (101,2) sammenlignet med året før. Økningen er større enn den ...