• Lærerperspektiv på digital kompetanse 

      Schmidt, Rita (Master thesis, 2009)
      I Program for digital kompetanse 2004-2008 (PfDK) stilles det krav om at innen 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer (KD, u.å). I den forbindelse har jeg prøvd å finne ut hva en lærer og ...