• Educating for the future: A conceptual framework of responsive pedagogy 

   Smith, Kari; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Sandal, Ann Karin; Engelsen, Knut Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Schools of today are educating for an unknown future, and knowledge of today will become partly irrelevant in 20–30 years. Teaching and assessment focusing on the learning of factual knowledge will not serve the needs of ...
  • Har faglærte lite kulturell kapital? 

   Hestholm, Grethe Nina; Traavik, Njål Vidar; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø; Hovland, Kjersti; Heimly, Gisle; Brekkhus, Åshild Berg; Kløve-Graue, Valborg; Sandal, Ann Karin; Hollingsworth, Kristin Opsum (Others, 2019)
  • Ungdom og utdanningsval: Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar 

   Sandal, Ann Karin (Doctoral thesis, 2014)
   Kva ligg til grunn for elevane sine yrkesfaglege utdanningsval og korleis opplever elevane valprosessane dei går gjennom frå 10. klasse og gjennom det første året i den vidaregåande skulen? Med desse spørsmåla som ...