• Underernæring hos eldre på sykehjem 

      Saleh, Jaleel Karim (Bachelor thesis, 2018)
      Tittel: Underernæring hos eldre på sykehjem. Bakgrunn for valg av tema: Jeg har valgt å ta for meg dette temaet siden jeg selv har jobbet på sykehjem og vært vitne til underernæring hos eldre i flere tilfeller. Målet ...