• Tabubelagt samtaleemne – seksualitet og livmorhalskreft 

      Tombre, Lisa Heggøy; Salbu, Signe Øvrebotten (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn for val av tema Gjennom praksiserfaring såg vi at sjukepleiarar i møte med kreftpasientar generelt var flinke til å kommunisere, men at mange av dei unngjekk å snakke om seksualitet og seksuell helse. Vi meiner ...