• Mulighetsstudie Mosterhamn 

      Vistnes, Kjersti Norland; Rydningen, Linn (Master thesis, 2018)
      Mosterhamn har en kulturhistorisk verdi på nasjonalt nivå med trolig Norges eldste kirke og innføringen av kristenretten som la grunnlaget for dagens rettsstat i år 1024. Oppfordringen om å lage en helhetlig plan for ...