• Smertelindring til rusmiddelavhengige 

      Rusten, Aase Marie Aurbakken (Bachelor thesis, 2014-04-04)
      Bakgrunn for valg av tema: I sykehuspraksis opplevde jeg at pasienter med rusmiddel-avhengighet ikke ble trodd når de fortalte at de hadde smerter. Jeg ønsket å lære mer om hva som ligger bak denne mistilliten og hvordan ...