• Boliger for alle: Et tidsskille i norsk boligpolitikk 

   Reksten, Connie; Roald, Hans-Jacob (HVL-Rapport;14/2021, Report, 2021)
   Husstander som mottar boligsosiale tiltak, eksempelvis i form av startlån, ender i dag med å kjøpe bolig i landsonene og i utkanten av byen og bykjernen, og i levekårssoner som allerede har opphoping av levekårsutfordringer. ...
  • Urbane barn: En casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen 

   Reksten, Connie; Nyheim, Ingerd Lene; Vindenes, Mathilde; Lyng, Ane Margrethe; Ødegård, Silje Beate; Ahmer, Carolyn (HVL-Rapport;1/2022, Report, 2022)
   Prosjektet Urbane barn er en videreføring av kunnskapsgrunnlaget i forprosjektet Boliger for alle ved Høgskulen på Vestlandet. Det er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet. Forskningsprosjektet ...