• Legemiddelmisbruk blant sykepleiere i Norge 

      Rasmussen, Nora Heidi (Bachelor thesis, 2009)
      Hensikten med oppgaven: Hvordan kan sykepleiere forebygge legemiddelmisbruk blant sykepleierkolleger? Legemiddelmisbruk blant sykepleiere har vært et ”skyggelagt” problem i Norge. Det er et problem for sykepleiere som ...