• Livskvalitet hos pasienter med glioblastom 

      Rasmussen, Elise Hereid (Bachelor thesis, 2016-04-08)
      Bakgrunn: Pasienter som blir rammet av glioblastom opplever en stor omveltning av livet. Nedsatt fysisk funksjon kan føre til at pasienten opplever begrensninger i hverdagen, men samtidig har de et omfattende behov for ...