• Tilstandsrapport for Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden 

      Bollingberg, Ina M.; Dale, Torbjørn; Paetzel, Matthias; Nilsen, Marianne (HVL-rapport;2022/4, Report, 2022)
      Denne rapporten er en kunnskapssammenstilling av miljøtilstanden i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og omfatter både økologisk og kjemisk tilstand, samt informasjon om arter og naturtyper. Gjennomgangen av eksisterende ...