• Det handler om å leve 

      Osland, Liv Solveig (Bachelor thesis, 2012)
      Pasienter som utvikler demens opplever ofte at omstillingen til sykehjemmet er vanskelig fordi de ikke forstår hva som skjer og har vanskelig for kommunisere sine behov. Helsepersonell kan oppleve at ressursene på ...