• Lavtpresterende elevers dynamiske arealforståelse i en læringsprosess 

      Orre, Aase Espevold (Master thesis, 2016-05-18)
      Vurdering av elevers forståelse sto sentralt i et forskningsprosjekt omhandlende variasjonsteori og måling som jeg var del av. Dette skapte nysgjerrighet for å se nærmere på elevers forståelse. Ut ifra dette er oppgavens ...