• Den nye arbeidshverdagen 

      Nesse, Elsa Hrund Erlingsdottir; Olsen, Fride Lene Myrdal (Master thesis, 2021)
      Koronapandemien har gjort at mange millioner ansatte for første gang har hjemmekontor i utstrakt grad. Der kommuniserer og samhandler de ved bruk av moderniserte digitale plattformer. Den nye arbeidsdagen har fordeler og ...