• Brannen var påsatt 

      Olsen, Ørjan Berg; Kristoffersen, Martin (Bachelor thesis, 2014-07-17)
      Denne oppgaven har analysert i hvilken grad veiledning til teknisk forskrift, ivaretar sikkerhet mot påsatte branner. Oppbyggingen er basert på NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. En vesentlig del er også kartlegging ...