• Urbane barn: En casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen 

      Reksten, Connie; Nyheim, Ingerd Lene; Vindenes, Mathilde; Lyng, Ane Margrethe; Ødegård, Silje Beate; Ahmer, Carolyn (HVL-Rapport;1/2022, Report, 2022)
      Prosjektet Urbane barn er en videreføring av kunnskapsgrunnlaget i forprosjektet Boliger for alle ved Høgskulen på Vestlandet. Det er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet. Forskningsprosjektet ...