• Meistring av livssituasjonen til kvinner etter hjarteinfarkt 

      Noss, Helena Lidal (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Meistring av livssituasjonen til kvinner etter hjarteinfarkt. Bakgrunn: I ar 2018 blei 4755 kvinner innlagt med akutt hjarteinfarkt i Noreg. Biologiske forskjellar og medisinsk forsking basert pa menn gjer at ...