• Løkenparken : Ein park for rekreasjon og aktivitet i Førde sentrum 

      Langeland, Maria; Nordvang, Marte Søreide (Bachelor thesis, 2017)
      Byen Førde, som fleire andre stadar, har behov for utbygging. For å møte dette behovet har Førde kommune vedteke at det sentrumsnære området Indre Øyrane skal byggjast ut for mellom anna bustader, forretningar, omsorgsbustader ...