• Tilstandsrapport for Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden 

   Bollingberg, Ina M.; Dale, Torbjørn; Paetzel, Matthias; Nilsen, Marianne (HVL-rapport;2022/4, Report, 2022)
   Denne rapporten er en kunnskapssammenstilling av miljøtilstanden i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden, og omfatter både økologisk og kjemisk tilstand, samt informasjon om arter og naturtyper. Gjennomgangen av eksisterende ...
  • Visuell inspeksjon av fjordbunn ved Feios ved bruk av undervannsdrone 

   Dufner, Simon; Nilsen, Marianne (HVL-notat;2022/4, Report, 2022)
   Sognekraft vurderer undervannsdeponi av sprengmasser i forbindelse med utbygging av Feios kraftverk. Steintippen er planlagt nær tømmerbrygga ved Håstrondi. Det er foretatt en visuell inspeksjon med undervannsdrone som del ...