• Livskvalitet hos dialysepasienter 

      Nilsen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2009)
      Studier viser at pasienter som får hemodialysebehandling har betydelig dårligere livskvalitet enn befolkningen generelt (Cleary og Drennan, 2004). Det vil derfor være viktig å øke sykepleiers kunnskaper på område slik ...