• Ingen pensum eller eksamenar – kva øver dei til? 

      Ness, Ivar Furnes (Master thesis, 2021)
      Tema for denne oppgåva er musikk i folkehøgskule. Musikk er eitt av mange faglege tilbod i skuleslaget som i 2020 fekk høgast score på trivsel i ei EPSI-undersøking der foreldre, elevar og studentar deltok. Føremålet med ...