• Smertelindring til pasienter med lungekreft 

      Nedrebø, Tone (Bachelor thesis, 2012-05-29)
      Bakgrunn og hensikt Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen for menn og tredje hyppigste hos kvinner i Norge, og det blir rapportert mye smerter hos disse kreftpasienter. Forskning viser at mange ikke blir smertelindret ...